Your address will show here +12 34 56 78

20873-scaled Profesionálne služby PZS, BOZP, OPP
a školenia
individuálne riešenia pri plnení povinností vyplývajúcich
z platných legislatívnych predpisov.
O SPOLOČNOSTI KONTAKT
NAŠE SLUŽBY

Každý z našich odborníkov zabezpečí pre vás splnenie zákonných povinností, aby ste sa vyhli finančným postihom
a vykoná služby, ktoré prispejú k ochrane vášho majetku a obchodnému úspechu firmy.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Chráňte zdravie svojich zamestnancov, majetok svojej firmy.

Ochrana pred požiarmi

Predchádzať vzniku požiarom je nielen zákonnou povinnosťou ale aj základným prvkom ochrany majetku každej firmy.

Pracovná zdravotná služba

Profesionálne vykonaná pracovná zdravotná služba zvýši vo vašej firme produktivitu a zníži práceneschopnosť.

3Fin

Staráme sa o Vašu bezpečnosť

Sme spoločnosť s r. o., pôsobiaca na slovenskom trhu už od roku 2009 so sídlom v Prešove zapísaná 7. 4. 2009 v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove.

Poskytujeme komplexné služby a poradenstvo na základe osvedčení, oprávnení vydaných Národným inšpektorátom práce, Ministerstvom vnútra, Inšpektorátom práce a Krajským riaditeľstvom HaZZ.

  • Text Hover