Your address will show here +12 34 56 78
Kontakt

SÍDLO SPOLOČNOSTI

Levočská 11, 080 01 Prešov

PRACOVNÁ DOBA

Pracovné dni 07.00 - 15.30 hod.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

IČO: 44701217

IČ DPH: SK2022798602

IBAN: SK33 1111 0000 0010 5798 2011

SWIFT: UNCRSKBX

Marek Matej

konateľ
+421 917 963 723
matej.marek@3fin.sk

Mgr. Mária Molčánová

verejný zdravotník
+421 940 655 050
molcanova.maria@3fin.sk

Ing. Mária Vanacká

bezpečnostný technik,  technik PO
+421 918 253 927
vanacka.maria@3fin.sk

Igor Pribiš

obchodné oddelenie
+421 917 159 236
pribis.igor@3fin.sk

Ing. Ján Molčan

autorizovaný bezpečnostný technik, technik PO
+421 905 509 995
molcan.jan@3fin.sk