Your address will show here +12 34 56 78
Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

Ponúkame Vám vykonávanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení elektrických na základe platného oprávnenia e. č. S2012/01830/EIC IO/EZ v rozsahu:

  • Text Hover
Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
Revízie elektroinštalácií a elektrospotrebičov bez obmedzenia napätia
Revízie bleskozvodov
Revízie prenosných elektrospotrebičov
Vypracovanie protokolov o určení prostredia a vonkajších vplyvov