Your address will show here +12 34 56 78
O nás

Sme spoločnosť pôsobiaca na slovenskom trhu už od roku 2009 so sídlom v Prešove zapísaná 7. 4. 2009 v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove.

Poskytujeme komplexné služby  a poradenstvo  na základe osvedčení, oprávnení vydaných Národným inšpektorátom práce, Ministerstvom vnútra, Inšpektorátom práce a Krajským riaditeľstvom HaZZ.

Spoľahnite sa na nás

Vďaka skúsenostiam vždy nájdeme optimálne riešenie .Termín „nedá sa“ nepoznáme.

Kreatívny tím

Neustále sa vzdelávame aj my.

Cena

Vytvoríme cenu na mieru.